Strona główna    Okładziny   Deski    Długie czopy    Informacje różne    Video    Linki    Tuning    Trening i gra    Zdrowie    Kontakt


DZIAŁANIE DŁUGICH CZOPÓW W PRAKTYCE
 
Reakcja czopów na podcięcie

Podobnie, jak przy opisie odbioru topspina, poniższe przykłady zakładają, że przeciwnik używa w miarę giętkich długich czopów o średniej szybkości, mających trochę przyczepności:

(A) Topspin czopami w odpowiedzi na podcięcie

1.     Odbierając silne podcięcie czopiarz gra uderzeniem w stylu rotacyjnego topspina (z pociągnięciem). Czopy ugną się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu rakietki co oznacza, że jak wrócą na miejsce to zwiększą siłę rotacji piłki, która wróci jako silny topspin. Sytuację tę pokazuje załączona animacja. Piłka tak zagrana normalną gładką okładziną również byłaby silnym topspinem. Sytuacja jest więc analogiczna do opisanej w pkt B1 w sekcji o odbiorze topspina. Skąd się więc biorą błędy w ocenie? Podobnie też do tego aspektu tego wrócimy przy omawianiu taktyki gry.

2.     Odbierając silne podcięcie czopiarz gra płaskim uderzeniem atakującym, bez pociągnięcia. Długie czopy wygną się we wszystkich kierunkach, wszystkie będą ściągać piłkę, a w końcowym efekcie rotacja zostanie wygaszona. Piłka wraca dosyć szybko jako pusta lub  lekko topspinowa. Do pewnego stopnia sytuację tę pokazuje poniższ animacja. 

Błąd w ocenie wynika ze złego ustawienia kąta rakietki, gdyż przy takim samym normalną gładką okładziną piłka wróciłaby jako silny topspin. Po błędzie piłka może najczęściej powędrować do siatki lub we własną połowę stołu.

(B) Podcięcie czopami w odpowiedzi na podcięcie

1.     Odbierając silne podcięcie czopiarz gra uderzeniem w stylu płaskiego podcięcia (bez pociągnięcia). Długie czopy wygną się we wszystkich kierunkach, wszystkie będą ściągać piłkę, a w końcowym efekcie rotacja zostanie wygaszona. Piłka wraca dosyć szybko jako pusta lub lekko topspinowa. Sytuacja ta jest identyczna, jak na poprzedniej animacji. Błąd w ocenie wynika ze złego ustawienia kąta rakietki, gdyż przy takim samym normalną gładką okładziną piłka wróciłaby bez rotacji albo lekko podcięta. Po błędzie piłka jest najczęściej podniesiona lub wychodzi za stół.

2.     Odbierając silne podcięcie czopiarz gra gra uderzeniem w stylu rotacyjnego podcięcia (z pociągnięciem). Czopy ugną się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu rakietki co oznacza, że jak wrócą na miejsce to zmniejszą siłę rotacji piłki. Piłka wróci jako bardzo lekko wcięta. Sytuację tę obrazuje poniższa animacja. 

Błąd w ocenie wynika ze złego ustawienia kąta rakietki, gdyż przy takim samym normalną gładką okładziną piłka wróciłaby silnie podcięta. Po błędzie piłka jest najczęściej jest wysoko podstawiona do uderzenia lub wychodzi za stół.

                                                     Wstecz                                                                                                                           Dalej
 
Rozdział poprzedni                                                                                                                                                                               Rozdział następny