Strona główna    Okładziny   Deski    Długie czopy    Informacje różne    Video    Linki    Tuning    Trening i gra    Zdrowie    Kontakt                                                                                                         DZIAŁANIE DŁUGICH CZOPÓW W PRAKTYCE

Reakcja czopów na topspina


Co dzieje się gdy zagrasz topspina - w skrócie

Podstawowa zasada jest podobna, jak przy okładzinach typu Antyspin, okładzina kontynuuje rotację już nadaną piłce, dostaje się więc w rzeczywistości odwrotność własnego uderzenia - przy antku tylko słabszą. Ale przy długich czopach trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych poprawek.

 

Różnica między długimi czopami, a Antyspinem?

Antyspin i długie czopy nie mogą być jednakowo traktowane, bo różnica między nimi może być ogromna. Trzeba przy tym zwrócić uwagę nas fakt, że im sztywniejsze i mniej przyczepne będą czopy, tym bardziej będą podobne w zachowaniu do antka. Ale im większa jest przyczepność czubków czopów i im bardziej się uginają, tym większe znaczenie będą miały niżej opisane czynniki.

Przeciwnik zagrywa topspina, rysunek przedstawia sytuację przed kontaktem piłki z rakietką przy płaskim zagraniu prostopadłym blokiem
Poniższa seria rysunków, animacji i zdjęć pokazuje jak to się dzieje. Z uwagi na różne właściwości konkretnych okładzin rysunki nie są w stanie oddać wszystkiego, co się naprawdę dzieje, ale dobrze pokazują zasadę działania. Doświadczony czopiarz potrafi zmniejszyć, lub nawet prawie całkowicie zgasić rotację nadchodzącej piłki topspinowej i oddać piłkę w dużej mierze pustą, a przynajmniej  o rotacji o wiele mniejszej, niż ocenia to jego przeciwnik sądząc po sposobie wykonania uderzenia.

Kontakt rakietki z piłką przy płaskim zagraniu prostopadłym blokiemPrzy takim uderzeniu czopy wyginają się i sprężynują we wszystkich kierunkach. 

Pokazuje to naocznie to zdjęcie, wykonane właśnie w sytuacji prostopadłego pustego uderzenia:


Sytuacja po kontakcie piłki z rakietką jest następująca:


Jeśli czubki i ścianki czopów są wystarczająco przyczepne, a czopy giętkie by się silnie ugiąć, to mogą znacznie zmniejszyć rotację piłki, gdyż zarówno czubki, jak i ścianki będą przy kontakcie z piłką każde z osobna nadać rotację w innym kierunku, wygaszając się wzajemnie. Efektem będzie zmniejszenie pierwotnej rotacji piłki - przy zachowaniu jej kierunku.

Zdolność czopów do ugięcia i ich przyczepność można łatwo określić doświadczalnie - wystarczy zagłębić w okładzinie piłkę i ją przesunąć, by wyczuć różnice między różnymi markami czopów.

 

Pełny przebieg akcji pokazuje poniższa animacja


 

Przeciwnik zagrywa topspina, rysunek przedstawia sytuację przed kontaktem piłki z rakietką przy zagraniu blokiem prostopadłym lub z lekkim pochyleniem rakiety i jednoczesnym krótkim ściągnięciem rakietki w dół:
Ruch rakietki powoduje, że czopy uginają się w tę samą stronę.


Jeśli w momencie kontaktu z piłką rakietka jest ściągnięta w dół, a czopy mają wystarczająco przyczepności i mogą się w miarę łatwo uginać, to uzyskają z piłką duży kontakt i dodadzą jej jeszcze rotacji do już przychodzącej - w efekcie w odpowiedzi na topspin przyjdzie mocno podcięta piłka. Zdjęcie pokazuje realne ugięcie przy uderzeniu ze ściągnięciem

Efekt ten pokazuje to poniższy rysunek:Gdy piłka opuszcza rakietkę, czopy wracają na miejsce dodatkowo zwiększając pierwotną rotację piłki.

 

Pełny przebieg akcji pokazuje ta animacja - efekt jest podobny, jak przy odbiorze topspina podcięciem przez obrońcę.

 

Są to główne powody, dla których długie czopy nie mogą być traktowane w ten sam sposób, co Antyspin.

 

 

                                                     Wstecz                                                                                                                           Dalej
 
       
Rozdział poprzedni                                                                                                                                                                               Rozdział następny