Strona główna    Okładziny   Deski    Długie czopy    Informacje różne    Video    Linki    Tuning    Trening i gra    Zdrowie    Kontakt


 
Przekrojowe materiały szkoleniowe

W tej zakładce będę umieszczał wszelki artykuły i opracowania związane ze szkoleniem, których przekrojowy charakter wykracza poza dość wąskie ramki pozostałych zakładek poświęconych treningowi:

Na pierwszy ogień idą materiały opracowane przez Marka Rzemka, przedstawiciela polskiej myśli szkoleniowej. Choć skierowane są do trenerów i instruktorów, to zainteresowani na pewno bedą mogli z nich wyciągnąć wiele informacji przydatnych dla siebie. Materiały te są opublikowane na stronie PZTS.
Ćwiczę bo lubię...  – program wychowania fizycznego dla klas I-III szkoły podstawowej  
Szkolenie w etapie wstępnym 
Szkolenie w etapie ukierunkowanym
Etap specjalistyczny